The Making Of


Wij zijn Ongelood

Een team van Communication & Multimedia Design studenten aan de Hogeschool Rotterdam. Van september 2013 tot en met januari 2014 hebben wij de minor Interface & User Experience Design gevolgd. Tijdens deze minor hebben we gewerkt aan een project voor NOS Jeugdjournaal.

Briefing

De NOS heeft ons gevraagd om aan de slag te gaan voor het Jeugdjournaal. Zij willen graag dat het Jeugdjournaal zich van een lineair tv-programma naar een multi-platform programma kan ontwikkelen. Op die manier hopen ze de doelgroep - kinderen van 9 t/m 12 jaar - op meerdere momenten van de dag te bereiken.

Van ons werd verwacht dat we met een goed concept zouden komen, het liefst met een prototype. De NOS was vooral geïnteresseerd in de inzichten die we zouden verkrijgen tijdens ons proces.

Hoe we te werk zijn gegaan

Werk aan de muur nieten, tosti's bouwen, tafelvoetbal'kwartiertjes'... Twintig weken lang was studio Ongelood ons thuis!
Deze setting heeft geleid tot een intensieve samenwerking.

#ongelood

Ons proces

We zijn het project begonnen met een kickoff. Vervolgens hebben we drie grote fases gehad; discovery-, ideation- en realisationfase. Vervolgens hebben we het project nog overgedragen aan de NOS.

Wie waren er betrokken bij het project

Gedurende het project hebben we met verschillende mensen op verschillende moment samengewerkt.

Onderzoek

Intenties

Als eerst hebben we een kick-off workshop met de NOS gehouden om hun intenties te begrijpen. Hierin hebben we achterhaald wat de NOS wil bereiken en wat hun belangrijkste doelen hiervoor zijn. Dit hebben we gedaan door gezamenlijk rond de tafel te zitten en met post-its de doelen geprioriteerd.

Inzichten

Na dit vastgesteld te hebben, zijn we zelf op onderzoek gegaan. We hebben contact gelegd met een basisschool en een afspraak gemaakt om langs te komen. Voor kinderen uit groep 6 tot en met groep 8 hebben we onderzocht hoe hun gemiddelde dag eruit ziet en welke rol het Jeugdjournaal daarin speelt. Dit hebben gedaan door een kaart te maken waarin ze zelf hun dag konden uitstippelen met verschillende iconen. De opgedane inzichten hebben we vast gelegd in verslag.

Implementatie

Tot slot hebben we onderzoek gedaan naar de implementatie. Omdat we op dat moment nog geen concept hadden staan, was er geen zekerheid over de implementatie. Daarom zijn we de breedte ingegaan tijdens het onderzoek naar de technische implementatie. We hebben nagedacht over alle verschillende soorten devices, frameworks en prototyping tools en deze in kaart gebracht met behulp van een mindmap.

Conclusies onderzoek

Visie

"We willen de beleving van het Jeugdjournaal beter laten aansluiten op het individu."


Het concept

Conceptuitleg

Het concept is een iPad applicatie geworden waarmee we verdieping aanbrengen in nieuwsitems op een manier die aansluit bij de persoonlijke belevingswereld van kinderen.

In de applicatie krijg je de grootste thema's uit het nieuws te zien en krijg je hier achtergrond informatie over. Als gebruiker kan je zelf de thema's samenstellen die je interesseren. Afhankelijk hiervan wordt je homescreen gevuld met artikelen.

De achtergrond informatie in de thema's is afgevuld met verschillende modules die bij de belevingswereld van kinderen passen. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoe ver het fietsen is naar de Filipijnen, wat de temperatuur daar is in vergelijking met Nederland en kan je eigen foto's uploaden.

Hiermee brengen we het nieuws dichter bij de belevingswereld van kinderen.

Schetsen & Wireframes

Nadat we het concept in grote lijnen hadden uitgewerkt zijn we ons gaan focussen op het interaction design. Door eerste grove schetsen te maken hebben we veel ideeën kunnen verzamelen. Vervolgens hebben we geprobeerd om keuzes te maken en schermen specifieker uit te werken. In het interaction design hebben we rekening gehouden met de mogelijkheden en capaciteiten van de doelgroep. Nadat we dit gedaan hadden hebben we de wireframes gemaakt, welke de basis hebben gevormd voor het visual design.

Visual Design

Om een visueel ontwerp te maken dat aansluit bij de doelgroep en bij het Jeugdjournaal hebben we onder andere een stijlstudie gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een aantal ontwerpkeuzes. Zo hebben we voor de koppen gekozen voor het lettertype Arial Rounded MT Bold vanwege de speelse vormen en het gewicht ervan. Voor de paragrafen hebben we gekozen voor het goed leesbare lettertype Avenir LT Next Pro. Het kleurenpalet is een heel kleurrijk geheel geworden dat aansluit bij het Jeugdjournaal. Tevens hebben we ervoor gekozen om heel veel afbeeldingen en video's te gebruiken omdat dit beter aansluit bij de behoeften van de kinderen.

Prototype

In eerste instantie was het plan om de applicatie zo realistisch mogelijk te prototypen. Omdat ons concept voor een iPad bedoeld is, hebben we onderzoek gedaan naar iOS.

Naarmate het eind van het project naderde, bleek het onrealistisch om een native prototype te bouwen. Dit komt omdat je over veel specialistische kennis moet beschikken voordat je echt kan gaan bouwen.

We hebben besloten daarom om ons prototype anders aan te pakken. Met Flinto hebben we de algemene flow van de applicatie uitgewerkt. Hierdoor kan je makkelijk door de verschillende schermen heen navigeren

Daarnaast is voor ons concept de verschillende micro-interacties binnen de applicatie belangrijk. Hoe voelt het om op de homescreen meerdere artikelen te ontdekken? Hoe komt een zij-paneel in het beeld? Omdat dit unieke interacties zijn, hebben we deze geprototyped met Framer. Hiermee kan je statische afbeeldingen uit Sketch uniek gedrag toekennen met Javascript.

Het voordeel van deze manier prototypen is dat onbegrensd nieuwe interacties kan uitdenken. Het nadeel is dat het prototype tweedelig is geworden. Wanneer je je concept moet pitchen heeft dit minder overtuigingskracht dan wanneer je een prototype hebt waar alles in zit omdat je dan niet hoeft te schakelen.

Op de homescreen kan je door artikelen en thema's swipen

Discussie

Het idee was om in meerdere sprints te werken, en na elke sprint onze ontwerpen en prototype terug te koppelen met de doelgroep, docent of klasgenoten. Uiteindelijk hebben we veel tijd besteed aan het uitdenken van het concept zelf voordat we aan de slag gingen. Hierdoor is een groot deel van het werk naar de laatste twee weken verschoven. Het resultaat is dat we een goed uitgedacht concept hebben op basis van onderzoek.


Wel verwacht

• De studiosetting zorgt voor een betere samenwerking.
• Discussie aangaan met teamgenoten.
• Dat we bijna fulltime aanwezig waren in onze 'studio' om te werken.
• Sfeer met andere teams. Met dank aan Vuurtoren voor de mentale steun!

Niet verwacht

• Tijd die het kost om tot een sluitend concept te komen en het fine-tunen hiervan.
• De NOS erg open stond voor onze ideeën en een hele vette organisatie is.
• Binnen beperkte tijd toch een gave productvideo hebben gemaakt.
• Dat we uiteindelijk het meeste werk wederom in de laatste weken hebben gedaan.

Eventuele vervolgstappen

Inmiddels hebben we 20 weken aan dit project gewerkt en een sterk concept neergezet. We hebben nagedacht wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Evaluatie

Conclusie

Briefing

De vraag van het NOS Jeugdjournaal aan ons was om een concept te bedenken waarmee het Jeugdjournaal van een lineair tv-programma een multi-platform concept kon worden. Op die manier wilden ze de kinderen op meerdere momenten van de dag in aanraking laten komen met het Jeugdjournaal. Op basis van het onderzoek hebben we zelf een visie opgesteld waarin we hebben gezegd dat we de beleving voor de gebruikers persoonlijker wilden maken.

Oplossing

We hebben een concept gecreëerd waar het nieuws van het Jeugdjournaal prominent naar voren komt. De iPad app brengt structuur in de content door het aan te bieden als verhalen. Op die manier kunnen kinderen spelenderwijs inzicht krijgen in een groot thema. De app kan op elk moment van de dag gebruikt worden. Tevens is er content gebaseerd op de situatie van de gebruiker, is er ruimte voor eigen input en kun je de app naar je eigen smaak inrichten


Van lineair naar multi-platform.


De kinderen op meerdere momenten van de dag bereiken.


Sluit aan op het individu.

Coming soon...